น้ำยา Standard ใช้เติมก่อนรั่ว หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสามล้อ

น้ำยา Extreme ใช้เติมหลังรั่วในกรณีที่น้ำยา Standard อุดรอยรั่วไม่อยู่ หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสามล้อ

ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีความร้อน และโดนแสงแดด