เลข serial มีความสำคัญหลายๆอย่างทำให้บริษัทสามารถรู้วันที่ผลิตสินค้า รู้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้านำเข้าผ่านตัวแทนจำหน่าย

ในกล่องของขาจาน Stages จะมีกระดาษหนึ่งแผ่นเราจะเห็นเลข serial number ด้านบน และเลข ANT+ ด้านล่าง

บริเวณขาจาน ถ้าเราเปิดฝาใส่ battery ข้างในจะมีเลข serial number ในรูปเลข serial  คือ 0092016029 ส่วนเลข ANT+ ID คือ 62701

 

 

บริเวณข้างนอกกล่องจะมีเลข serail number ระบุอยู่ทางด้านซ้ายชัดเจน

 

 

ในส่วนของ app เราก็สามารถหาเลข ANT+ กับ เลข serial number ได้เหมือนกัน หลังจากที่เข้ามาในหน้าแรกแล้ว ให้เราไปกดที่ Tools ตรงสี่เหลี่ยมล่างขา  หลังจากนั้น app ก็จะเปลี่ยนหน้าเหมือนกับในรูป หน้านี้บอกเราหลายๆอย่างรวมไปถึงค่าตัวเลขที่มีการทดสอบก่อนออกจากโรงงาน (Slope, Temp Slope, DPOT) สำหรับเราเป็นลูกค้าให้สนใจที่ Serail Number, ANT + ID, และ Crank Length ลูกค้าควรตรวจสอบว่าความยาวขาจานถูกต้อง ถ้าความยาวไม่ตรงกันจะทำให้ watt ไม่ตรงได้ หรือส่งขาจานมาผ่านตัวแทนร้านค้าเพื่อทำการเปลี่ยนค่า