Honey Stinger
HONEY STINGER เป็นสินค้าออร์แกนิค (Organic products) สำหรับนักกีฬา นักวิ่ง นักไตรกีฬา หรือผู้ที่ต้องการใช้พลังงานจำนวนมาก (Energy/Power ) ในการทำกิจกรรมต่างๆ มีส่วนผสมวัตถุดิบจากธรรมชาติ ร่างกายสามารถนำสารอาหารไปเผาผลาญได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ ไตรกีฬา เป็นต้น และทำกิจกรรมต่างๆได้ยาวนานขึ้น นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาได้รับเครื่องหมายจาก USDA ORGANIC สินค้ามีหลายชนิด เช่น เจลออแกนิค (Organic Gel) เยลลีออแกนิค (Organic Chew) และวาฟเฟิลออแกนิค (Organic Waffle)

  • Honey Stinger Organic Chew เยลลี่ออร์แกนิค (Organic chew) ที่ให้พลังงาน 160 Calories เหมาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ต้องการใช้พลังงานจำนวนมากในการทำกิจกรรมต่างๆ มีส่วนผสมวัตถุดิบธรรมชาติร่างกาย สามารถนำสารอาหารไปเผาผลาญได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในการออกกำลังกายเช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เป็นต้น และการทำกิจกรรมต่างๆได้ยาวนานขึ้นสำหรับนักกีฬา "HONEY STINGER ORGANIC CHEW" เป็นสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ได้รับเครื่องหมายจาก USDA ORGANIC ณ ปัจจุบันมีนักกีฬาส่วนมาก อาทิ นักกีฬาวิ่ง นักปั่นจักรยาน หรือ นักไตรกีฬา เป็นต้น เริ่มหันมาให้ความสนใจกับ HONEY STINGER GEL มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นสูตรสำหรับผู้ที่ตระหนักถึงรสชาติและให้พลังงานจากน้ำผึ้งที่มาจากธรรมชาติ ไม่เพียงแต่ที่มีรสชาติที่ดีแล้ว และไม่เหนียวจนเกินไป        
  • "HONEY STINGER GEL" เป็นออร์แกนิคเจล (organic gel) ให้พลังงาน 100 calories  ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ได้รับเครื่องหมายจาก USDA ORGANIC ณ ปัจจุบันมีนักกีฬาส่วนมาก อาทิ นักกีฬาวิ่ง นักปั่นจักรยาน หรือ นักไตรกีฬา เป็นต้น เริ่มหันมาให้ความสนใจกับ HONEY STINGER GEL มากขึ้นเรื่อยๆ