ความเป็นมาของ Effetto Mariposa ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างจากปัญหาที่แท้จริงเพื่อแก้ปัญหาที่แท้จริง

ทฤษฎีแห่งความยุ่งเหยิง (The Chaos Theory) คือ แนวคิดคณิตศาสตร์ทางหลักกายภาพที่น่าหลงไหล เกิดขึ้นในปี 1960 ด้วยทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น มันมีความเฉพาะตัวของระบบที่เรียกว่า “Nonlinear dynamical systems” คือ สิ่งที่ส่งผลต่อสิ่งเล็กๆ  และผลกระทบเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ผลลัพท์ที่ยิ่งใหญ่ในระบบทั้งหมดได้ ยกตัวเอย่างเช่น โมเดลการพยากรณ์อากาศ, การบิดเกลียวของควันจากไม้ขีดไฟ หรือ รูปแบบการหยดของน้ำที่รั่วออกมาจากอ่าง และเหตุการณ์อีกมากมายที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน ความอ่อนไหวต่อเงื่อนไขที่เริ่มต้นนั้นได้ถูกเรียกว่า "ทฤษฎีผีเสื้อ" ชื่อเต็มคือ "ผีเสื้อขยับปีก" ขอยกคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน Edward [...]