Parktool หัว CTP, CTP-4K, 985-1 สามารถเปลี่ยนได้

หัวเข็มของเครื่องมือตัดโซ่หัก ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้อเครื่องมือใหม่ เพียงแค่เปลี่ยนหัวเข็มง่ายๆ CTP-4K ใช้เปลี่ยนหัวเข็มเครื่องมือตัดโซ่ตามรหัสสินค้าด้านล่าง CT-4 CT-4.2 CT-4.3 CT-11 CTP ใช้เปลี่ยนหัวเข็มเครื่องมือตัดโซ่ตามรหัสสินค้าด้านล่าง CT-1 CT-2 CT-3 CT-3.2 CT-5 CT-7 985-1 ใช้เปลี่ยนหัวเข็มเครื่องมือตัดโซ่ตามรหัสสินค้าด้านล่าง CT-6 CT-6.2 CT-6.3