ส่วนผสม Honey Stinger เจล

สินค้าเจลใน Honey Stinger มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็น syrup ที่ทำมาจากมันสำปะหลัง ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารรวมไปถึง  Carbohydrate ส่วนผสมอื่นๆก็จะมีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสม เจลแบนด์ Honey stinger ได้รับตรา USDA Organic และ Gluten free หลายคนไม่รู้จักคำว่า Gluten เวลาเราไปเดินตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็อาจเห็นสัญลักษณ์นี้มาบ้างแล้วบนกล่องผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท เช่น แป้ง ขนมปัง เพราะอาจมีโปรตีนในธัญพืชผสมอยู่แล้วก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ รวมไปถึงอาการปวดท้อง บ้านเราอาจยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก อาจมีเฉพาะคนกลุ่มเล็กๆ แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญเรื่อง label [...]

NUUN เป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไร

Nuun เป็นเครื่องดื่มผงอัดเม็ดละลายน้ำ 1 หลอดพลาสติกมี 10 เม็ด สะดวกในการพกพา ส่วนผสมที่ทำให้ Nuun แตกต่างจากสินค้าอื่น คือ มีส่วนผสมของหญ้าหวาน แร่ธาตุมี Sodium, Calcium, Potassium, และ Magnesium  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นสินค้าที่ขายอันดับหนึ่ง และได้รับการตรวจสอบไม่มีสารต้องห้าม ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน clean sport, certified by informed choice–trusted by sport [...]