การตั้งค่าอายุ เพศ และน้ำหนัก

You are here:
< Back

สามารถตั้งค่าได้ที่ Stages Link และ Dash เพื่อเป็นการคำนวณ เช่น Calories ที่ใช้ไป หรืออัตราส่วน Wat ต่อน้ำหนักตัว

Weight

Set น้ำหนักตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Weight

Age

Set อายุของตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Age

Gender

Set เพศของตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Gender

2017-10-08T15:55:42+07:00