วิธีอัพโหลดผ่าน app มือถือ

หลังจากกดปุ่ม save สามารถกดอัพโหลดการขี่จักรยานจาก Dash ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือสามารถอัพโหลดผ่าน application อื่นๆได้ เช่น Strava โดยใช้ Stages Link เป็นตัวกลางในการอัพโหลด   video การอัพโหลดผ่าน application อื่นๆ Dash จะใช้การเชื่อมส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth ผู้ใช้จะต้องทำการโหลด application ลงบนมือถือก่อนการใช้งาน  (Android / iOS) ติดตั้ง Stages [...]

อัพโหลดไฟล์ .rde

ไฟล์โรงงาน Stages Dash จะบันทึกไฟล์ .rde ซึ่งไฟล์นี้จะเป็นสกุลไฟล์ของ Stages ที่เก็บข้อมูลละเอียด สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสุกลไฟล์อื่นๆ สามารถ export เป็นไฟล์สกุลอื่นได้ วิธี export วิธีสร้าง บัญชี Stages Link โดยไปที่ your name > My Account > My Connections ใช้.fit export เปลี่ยนไฟล์ให้เป็นสกุล .fit ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ Stages Sync

ดูไฟล์ใน Stages Dash

หลังจากที่เสียบสาย USB กับ computer หน้าจอ Dash จะแสดงคำว่า USB Enabled บนหน้าจอ ค่าโรงงานของ Dash จะ save ไฟล์เป็นตระกูล .rde  และบันทึกในเเฟ้ม Activities หลังจากนั้นจะจัดเรียง ในตามปีและเดือน ⚠ คำเตือน: เปลี่ยนหรือลบไฟล์ในแฟ้มอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน  Stages Dash แฟ้มไฟล์ Dash Activities ในระบบ  Windows

การตั้งค่าอายุ เพศ และน้ำหนัก

สามารถตั้งค่าได้ที่ Stages Link และ Dash เพื่อเป็นการคำนวณ เช่น Calories ที่ใช้ไป หรืออัตราส่วน Wat ต่อน้ำหนักตัว Weight Set น้ำหนักตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Weight Age Set อายุของตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Age Gender [...]

การตั้ง System Alerts

System Alerts สามารถแจ้งเตือนทั้งระบบเสียงและแสดงผลบนหน้าจอ วิธีอัพเดต : Main Menu > Settings > System Alerts หรือแก้ไขที่ Stages Link บนแท็ป Dash Manager ประเภทของการแจ้งเตือน Tone: เตือนด้วยเสียง Overlay: เตือนบนหน้าจอ Both: เตือนด้วยเสียง และเตือนด้วยหน้าจอ None: ไม่มีการแจ้งเตือน กลุ่มของ Alert : GPS [...]

เปลี่ยนหน่วยแสดงผล (units)

Dash ปรับหน่วยแสดงผลได้แบบ imperial metric หรือผสมระหว่าง imperial และ metric ft/mi/lb – แบบ Imperial m/km/kg – แบบ Metric หน่วยที่ประเทศไทยใช้งาน m/km/lb – ผสมระหว่าง Imperial และ Metric วิธีปรับค่าที่ Dash Main Menu > Settings > Units Displayed Units for Data [...]

ชาร์จ battery

Lightly lift the rubber dust cover to allow access to the  port on the rear of the Dash. เปิดยางเพื่อเสียสายชาร์จ Micro-USB ทางด้านหลังของ Stages Dash เสียบ Micro-USB ในรู ชาร์จไฟกับหม้อแปลง 2.0 5 Volt  หรือ [...]

การปรับเวลา (time setting)

Time Zone เลือกการตั้งค่า Main Menu > Settings > Time Zone > Select time zone สำหรับประเทศไทยจะเป็น +7 (Western Indonesia) Time Format เลือกได้แบบ 12h และ  24h  วิธีเลือกการตั้งค่า Main Menu > Settings > Time Fmt

การปรับ Display Settings

การปรับสามารถปรับได้บน Stages Dash  Main Menu > Settings หรือที่ Dash manager tab ใน Stages Link แท็ป Global Settings Sleep ถ้าไม่มีการขี่จักรยาน หรือ กดปุ่ม pause Dash จะอยู่โหมดประหยัดพลังงาน ตัวเลือกมีดังนี้ 5 นาที 20 นาที ไม่มีการปิดหน้าจอ อัพเดทการตั้งเวลาหน้าจอ Main Menu > [...]

การลบ sensor

sensor สามารถลบออกจากเครื่อง หรือเอา sensor ออกจาก activity profile โดยการกดปุ่ม menu บน Stages Dash วิธี remove หรือ ลบ sensor ไปที่ Main Menu > Activity Sensors หรือ ไปดูที่ profile's sensors โดยการเลือก new profile ใน Activity [...]

Load More Posts