การตั้งค่าอายุ เพศ และน้ำหนัก

สามารถตั้งค่าได้ที่ Stages Link และ Dash เพื่อเป็นการคำนวณ เช่น Calories ที่ใช้ไป หรืออัตราส่วน Wat ต่อน้ำหนักตัว Weight Set น้ำหนักตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Weight Age Set อายุของตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Age Gender [...]

การตั้ง System Alerts

System Alerts สามารถแจ้งเตือนทั้งระบบเสียงและแสดงผลบนหน้าจอ วิธีอัพเดต : Main Menu > Settings > System Alerts หรือแก้ไขที่ Stages Link บนแท็ป Dash Manager ประเภทของการแจ้งเตือน Tone: เตือนด้วยเสียง Overlay: เตือนบนหน้าจอ Both: เตือนด้วยเสียง และเตือนด้วยหน้าจอ None: ไม่มีการแจ้งเตือน กลุ่มของ Alert : GPS [...]

เปลี่ยนหน่วยแสดงผล (units)

Dash ปรับหน่วยแสดงผลได้แบบ imperial metric หรือผสมระหว่าง imperial และ metric ft/mi/lb – แบบ Imperial m/km/kg – แบบ Metric หน่วยที่ประเทศไทยใช้งาน m/km/lb – ผสมระหว่าง Imperial และ Metric วิธีปรับค่าที่ Dash Main Menu > Settings > Units Displayed Units for Data [...]

ชาร์จ battery

Lightly lift the rubber dust cover to allow access to the  port on the rear of the Dash. เปิดยางเพื่อเสียสายชาร์จ Micro-USB ทางด้านหลังของ Stages Dash เสียบ Micro-USB ในรู ชาร์จไฟกับหม้อแปลง 2.0 5 Volt  หรือ [...]

การปรับเวลา (time setting)

Time Zone เลือกการตั้งค่า Main Menu > Settings > Time Zone > Select time zone สำหรับประเทศไทยจะเป็น +7 (Western Indonesia) Time Format เลือกได้แบบ 12h และ  24h  วิธีเลือกการตั้งค่า Main Menu > Settings > Time Fmt

การปรับ Display Settings

การปรับสามารถปรับได้บน Stages Dash  Main Menu > Settings หรือที่ Dash manager tab ใน Stages Link แท็ป Global Settings Sleep ถ้าไม่มีการขี่จักรยาน หรือ กดปุ่ม pause Dash จะอยู่โหมดประหยัดพลังงาน ตัวเลือกมีดังนี้ 5 นาที 20 นาที ไม่มีการปิดหน้าจอ อัพเดทการตั้งเวลาหน้าจอ Main Menu > [...]