Nuun เป็นเครื่องดื่มผงอัดเม็ดละลายน้ำ 1 หลอดพลาสติกมี 10 เม็ด สะดวกในการพกพา ส่วนผสมที่ทำให้ Nuun แตกต่างจากสินค้าอื่น คือ มีส่วนผสมของหญ้าหวาน แร่ธาตุมี Sodium, Calcium, Potassium, และ Magnesium  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นสินค้าที่ขายอันดับหนึ่ง และได้รับการตรวจสอบไม่มีสารต้องห้าม

ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน

  • clean sport, certified by informed choice–trusted by sport
  • gluten-free
  • non-gmo

วิธีทาน ผสมน้ำ 1 เม็ดกับกระติกน้ำที่มีขนาดบรรจุ 475-500 ML หรือใส่เป้น้ำที่ใช้วิ่งเทรล