Parktool หัว CTP, CTP-4K, 985-1 สามารถเปลี่ยนได้

หัวเข็มของเครื่องมือตัดโซ่หัก ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้อเครื่องมือใหม่ เพียงแค่เปลี่ยนหัวเข็มง่ายๆ

CTP-4K
ใช้เปลี่ยนหัวเข็มเครื่องมือตัดโซ่ตามรหัสสินค้าด้านล่าง
CT-4
CT-4.2
CT-4.3
CT-11

CTP
ใช้เปลี่ยนหัวเข็มเครื่องมือตัดโซ่ตามรหัสสินค้าด้านล่าง
CT-1
CT-2
CT-3
CT-3.2
CT-5
CT-7

985-1
ใช้เปลี่ยนหัวเข็มเครื่องมือตัดโซ่ตามรหัสสินค้าด้านล่าง
CT-6
CT-6.2
CT-6.3

 

 

 

 

2016-12-19T02:35:23+00:00