• เป็นยางฮาล์ฟที่ใช้กับขอบล้องัด (TURBULARCLINCHERS) ออกแบบมาให้มีลักษณะการใช้งาน เหมือนยางฮาร์ฟ C Elite Pulse รุ่น top ของในบรรดายาง Tufo ทั้งหมด ออกแบบ มาลดแรงประทะลมสูง (aerodynamic) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับรถไตรกีฬาหรือ time trial มีดอกยางสูตรพิเศษ ทำให้ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะถนนแห้งหรือเปียก ก็ไม่มีปัญหา
  • เป็นยางฮาล์ฟ (TURBULARS) รุ่น top ของในบรรดายาง Tufo ทั้งหมด ออกแบบมาลดแรงประทะลมสูง (aerodynamic) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับรถไตรกีฬาหรือ time trial มีดอกยางสูตรพิเศษ ทำให้ยึดเกาะถนนได้ดี เยี่ยมไม่ว่าจะถนนแห้งหรือเปียก ก็ไม่มีปัญหา