ชุดน็อต

ชุดน็อต Cleat ของ BikeFit มาพร้อมแหวนลองความหนา 1.5 มิล แกนเสริมความยาวของบันไดจักรยาน 20 มิล และปัจจแจขนาด 4 มิล ชุดน็อตรุ่นละ 10 ตัว (ยกเว้นน็อตประเภท Walkable ของบันได Speedplay)

Category:

Description

ชุดน็อตของ Bike Fit มีน็อตหลากหลายรุ่น รวมไปถึงความยาวของแต่ละรุ่น ทำให้สะดวกต่อการทำ fitting

หนึ่งกล่องประกอบไปด้วย

 • ที่เขี่ยดิน
 •  แหวนรองแกนบันไดความหนา 1.5 mm จำนวน 5 ชิ้น
 • แกนต่อบันไดความยาว 20 มิล จำนวน 1 คู่ (ซ้ายและขวา)
 • ปัจแจหกเหลี่ยมขนาด 4 มิล
 • น็อตแต่ละรุ่น รุ่นละ 10 ชิ้น
  • SPD 12 mm
  • SPD 14 mm
  • SPD 16 mm
  • Look 8 mm
  • Look 10 mm
  • Look 12 mm
  • Look 14 mm
  • Look 16 mm
  • Look 18 mm
  • Look 20 mm
  • Speedplay 12 mm
  • Speedplay 13 mm
  • Speedplay 15 mm
  • Speedplay 17 mm
  • Speedplay Walkable™ 11 mm
  • Speedplay Walkable™ 13 mm