น้ำยา Sealant Extreme

น้ำยาอุดรอยรั่ว ขนาด 50 มิลลิลิตร สามารถใช้ได้ถึง 3

ครั้ง เหมาะสำหรับยางที่รั่วแล้ว และที่สำคัญมาพร้อมกับตัว

ถอดวาล์วเพื่อเติมน้ำยา

Description

น้ำยาใส่หลังจากยางรั่วเนื่องจากน้ำยา standard อุดรูรั่วไม่ได้ หนึ่งขวดสามารถใส่ได้ถึง 3 ล้อ