น้ำยา Sealant Standard

น้ำยาอุดรอยรั่ว ขนาด 50 มิลลิลิตร สามารถใช้ได้ถึง 3 ครั้ง

สามารถใส่น้ำยา Sealant Standard ตั้งแต่เริ่มใส่ยางครั้งแรก เพื่อป้องกันการรั่วของยาง

เพิ่มประสิทธิภาพในการสมานยางเมื่อเติมน้ำยา Tyre Sealant

Extreme เข้าไปและที่สำคัญมาพร้อมกับตัวถอดวาล์วเพื่อเติมน้ำยา

Description

น้ำยาใส่ก่อนรั่ว ใช้ใส่ในยางป้องกันการรั่ว หนึ่งขวดสามารถใส่ได้ถึง 3 ล้อ