ฝา battery ขาจาน Stages L

ฝา battery มี Gen 1 Gen 2 และ Gen 3

Category:

Description

ฝา battery ขาจาน Stages มีทั้ง Gen 1, Gen 2 และ Gen 3 เวลาฝาเดิมชำรุดควรศึกษารุ่นก่อนเปลี่ยน เพราะฝาทั้งสองรุ่นไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้