หนังสือ Bikefit

หนังสือสอนการทำ fitting

Category:

Description

หนังสือ Foot Meets the Pedal ค่าย BikeFit

รีวิว Max Testa, MD:
กว่า 30 ปีที่ผ่านมาขณะทำงานอยู่ที่สมาคมเวชศาสตร์การกีฬา ฉันได้รับแจ้งว่าฉันไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักขี่จักรยาน หรือการบาดเจ็บโดยไม่ต้องใช้ bikefit ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันนำเอาความรู้ Bikefit และได้ประเมินนักปั่นจักรยานบนตำแหน่งของนักกีฬาบนจักรยาน เพื่อให้เห็นท่าทางการขี่จักรยาน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตำแหน่งของฝ่าเท้าและการตั้ง cleat รองเท้า

หนังสือเล่มนี้ “When the Foot Meets the Pedal” เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจักรยาน Paul Swift และ Dr. Katrina Vogel โดยใช้ประสบการณ์ของความรู้เที่กี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์กับการขี่จักรยาน หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายและมีภาพประกอบ รวบรวมไปด้วยข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับตำแหน่งที่ถูกต้อง Bike Fitter รวมไปถึงนักปั่นจักรยานที่ขี่จริงจัง ซึ่งจะได้พบกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก เริ่มจากมีคำอธิบายขั้นตอนพื้นฐานในแต่ละหัวข้อ และวิธีการปรับตั้งทีละขั้นตอน