เสื่อยาง

Trainer Mat (T-741)

เสื่อยางใช้รองเทรนเนอร์ ช่วยกันเหงื่อหยดลงบนพื้นและช่วยลดแรงสั่นสะเทือน


Description

Trainer Mat มีขนาด 36 x 78 นิ้ว