BCB-4.2

BIKE CLEANING BRUSH SET 

BCB-4.2 เป็นชุดแปรง 4 ชิ้น เพื่อทำความสะอาดจักรยาน ออกแบบมาเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและมีด้ามจับที่เหมาะมือ (Ergonomic grip) 

 

 

 

 

 

 

Description

BCB-4.2 ประกอบไปด้วย 

แปรง GSC-1 ที่ไว้ใช้ทำความสะอาดเกียร์ (Gear Clean Brush) 

ขนแปรงแข็งแบบละเอียด 

แปรงฟองน้ำ  

แปรงขนอ่อน (Soft Bristle)