Description

ยางหุ้ม cleat ใต้รองเท้ารุ่นนี้จะใช้ได้กับรุ่น cleat v.2 หลังจากใส่แล้วช่วยให้เวลาเดินไม่เกิดเสียงดัง แล้วยังช่วยในเรื่องป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปใน cleat และช่วยให้ cleat ไม่สึกเร็วกว่าปกติเวลาเดินบนพื้นปูน

มีด้วยกันทั้งสองรุ่น

  • Zero Coffee Shop Caps
  • Light Action Coffee Shop Caps