Description

อุปกรณ์ใส่จาระบี วิธีการก็ไม่ยากเพียงใช้ไขควงถอดน็อตออกด้านข้างบันได แล้วกดจาระบีเข้าไปในตัวบันไดพร้อมกับหมุนบันไดจักรยานให้ครบรอบ

อุปกรณ์ใส่จาระบีมาพร้อมกับหลอดจาระบี

 

บริเวณที่ใส่จาระบี โดยต้องใช้ไขควงในขันน็อตก่อนอัดจาระบี