Description

บันไดรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อใช้แข่งขันเพราะด้วยนำ้หนักเบา บันไดรุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้ขี่จักรยานทุกวัน  นำ้หนักบันไดข้างละ 65 กรัม บันไดมาพร้อมกล่องอลูมนเนียม

ปรับ float ได้ถึง 0-15 องศา