Organic Gels

“HONEY STINGER GEL” เป็นออร์แกนิคเจล (organic gel) ให้พลังงาน 100 calories  ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ได้รับเครื่องหมายจาก USDA ORGANIC ณ ปัจจุบันมีนักกีฬาส่วนมาก อาทิ นักกีฬาวิ่ง นักปั่นจักรยาน หรือ นักไตรกีฬา เป็นต้น เริ่มหันมาให้ความสนใจกับ HONEY STINGER GEL มากขึ้นเรื่อยๆ

 

Category:

Description

ควรรับประทาน “HONEY STINGER GEL”เมื่อไหร่และปริมาณเท่าใด (สามารถรับประทาน Energy gel ก่อนออกกำลังกาย ระหว่างออกกำลังกาย และหลังออกกำลังกาย)

ก่อนออกกำลังกาย 5-15 นาที ปริมาณ ซอง ร่างกายจะดูดซึมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ได้ทันที เพราะร่างกายจะมีประสิทธิภาพในการดึงพลังงานได้ดีกว่าระหว่างออกกำลังกาย

ระหว่างการออกกำลังกายทุกๆ 45-60 นาที สามารถรับประทานเจลที่ปริมาณ ซอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาระดับพลังงานให้คงที่ และสามารถยืดเวลาในการออกกำลังกายให้ยาวนานขึ้น

หลังออกกำลังกายทันทีปริมาณ ซอง เพื่อการฟื้นฟูร่างกายและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่

Honey Stinger Gel เป็น Organic และ Gluten – Free

สินค้าที่นำเข้าจาก USA มีส่วนผสมของน้ำเชื่อมมันสำปะหลัง และน้ำผึ้ง

  • Mango Orange
  • Acai-Pomegranate
  • Fruit Smoothie
  • Vanilla
  • Strawberry-Kiwi
  • Chocolate
  • Gold (Pure Honey)