Description

แผ่น shim ใส่เพื่อปกป้องพื้นรองเท้าคาร์บอน โดยเฉพาะรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแบบสี่รู เพราะเนื่องจากบันไดจะไปสัมผัสพื้นรองเท้าโดยตรง ถ้าเป็บแบบสามรูก็สามารถใส่ได้ แต่จะใส่ระหว่าง cleat กับ แผ่น base สามรู

มีด้วยกันสองรุ่น

  • cleat v.2 protector shim kit
  • walkable cleat protector shim kit