R8000 LR (Gen3)

ความยาวขา 165mm, 170mm, 172.5mm, 175mm

ขนาดใบจาน 50-32, 52-36, 53-39

Category:

Description

ขาจาน Ultegra R8000 วัดวัตต์ด้านซ้ายและขวา รุ่นใหม่ล่าสุดเพราะมีการเพิ่มในเรื่องของหลอด Led สถานะไฟช่วยในเรื่องดูสถานะ battery ประมวลผลไวขึ้นกว่าเดิม

battery ที่ใช้ยังคงเป็นถ่านกระดุม CR2032 ใส่ถ่านแยกระหว่างขาซ้ายและขวา