ความยาวขา 165mm, 167.5mm, 170mm, 172.5mm, 175mm. 177.5mm, 180mm