ความยาวขา 165mm, 170mm, 172.5mm, 175mm

สินค้ามาพร้อมใบจาน 50/34, 52/36, 53/39