Description

แผ่น shim เสริมระหว่าง cleat กับรองเท้า ใช้สำหรับนักขี่จักรยานที่มีปัญหาเรื่องความยาวขาซ้ายและขาขวา เพราะเนื่องจากความยาวขาไม่เท่ากัน