SW-2

SPOKE WRENCH 

เครื่องมือคุณภาพระดับมืออาชีพ เครื่องมือไขควงขนาดเหมาะมือมีความแข็งแรงสูง

ชุบนิกเกิลสำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนาน  

 

 

 

Description

คุณสมบัติพิเศษของ SW-2  

ขนาดสำหรับหัว 139 “(3.45 มม.) 

มีสีที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็น SW-0 SW-1 SW-2 SW-5 เป็นต้น