Description

ใช้กรณีที่แผลมีขนาดใหญ่ Zot Nano มีคุณสมบัติให้ Caffelatex แห้งไวขึ้นตรงรอยรั่ว เพียงจิ้มเข้าไปในบริเวณรูรั่วของยาง ต้องใช้ Zot Nano คู่กับ Caffelatex Sealant

หมายเหตุ ถ้าใช้ Zot Nano อย่างเดียวโดยไม่มี Caffelatex จะไม่สามารถอุดรอยรั่วได้