ค้นหาวิธีใช้งาน

การตั้งค่าอายุ เพศ และน้ำหนัก

You are here:
< Back

สามารถตั้งค่าได้ที่ Stages Link และ Dash เพื่อเป็นการคำนวณ เช่น Calories ที่ใช้ไป หรืออัตราส่วน Wat ต่อน้ำหนักตัว

Weight

Set น้ำหนักตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Weight

Age

Set อายุของตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Age

Gender

Set เพศของตัวเองไปที่: Main Menu > Settings > Gender

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร