การตั้งค่า Activity Profile จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะอัน Activity Profile อันที่เลือกอยู่

  • Enable/Disable ของ profile
  • ตั้งระยะเวลาไฟหน้าจอ Backlight setting
  • ตั้งการบันทึกข้อมูล Data Recording option
  • ตั้งให้เอาเลขศูนย์เข้าไปคำนวณ Power หรือ Cadence ด้วยหรือไม่
  • เลือกแนวตั้ง แนวนอนของหน้าจอ Display Orientation