ค้นหาวิธีใช้งาน

การตั้ง System Alerts

You are here:
< Back

System Alerts สามารถแจ้งเตือนทั้งระบบเสียงและแสดงผลบนหน้าจอ

วิธีอัพเดต : Main Menu > Settings > System Alerts หรือแก้ไขที่ Stages Link บนแท็ป Dash Manager

ประเภทของการแจ้งเตือน

  • Tone: เตือนด้วยเสียง
  • Overlay: เตือนบนหน้าจอ
  • Both: เตือนด้วยเสียง และเตือนด้วยหน้าจอ
  • None: ไม่มีการแจ้งเตือน

กลุ่มของ Alert :

GPS เจอ GPS หรือสัญญาณ GPS หาย
Pause แจ้งเตือนหลังจากกดปุ่ม Pause
Sensor แจ้งเตือนหลังจากการเชื่อมต่อ Sensor
Key Press มีเสียงเวลากดปุ่ม
Lap แจ้งเตือนเวลากดปุ่ม Lap
Battery แจ้งเตือนสถานะ Battery
Ride Detected กดปุ่มก่อนขี่จักรยาน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร