ค้นหาวิธีใช้งาน

การปรับเวลา (time setting)

You are here:
< Back

Time Zone

เลือกการตั้งค่า Main Menu > Settings > Time Zone > Select time zone สำหรับประเทศไทยจะเป็น +7 (Western Indonesia)

Time Format

เลือกได้แบบ 12h และ  24h  วิธีเลือกการตั้งค่า Main Menu > Settings > Time Fmt

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร