ค้นหาวิธีใช้งาน

การปรับ Display Settings

You are here:
< Back

การปรับสามารถปรับได้บน Stages Dash  Main Menu > Settings หรือที่ Dash manager tab ใน Stages Link แท็ป Global Settings

Sleep

ถ้าไม่มีการขี่จักรยาน หรือ กดปุ่ม pause Dash จะอยู่โหมดประหยัดพลังงาน ตัวเลือกมีดังนี้

  • 5 นาที
  • 20 นาที
  • ไม่มีการปิดหน้าจอ

อัพเดทการตั้งเวลาหน้าจอ Main Menu > Settings > Sleep

Screen Inversion

ปรับสีหน้าจอของ Stages Dash

  • Normal: ตัวอักษรสีเทา พื้นหลังสีขาว
  • Inverted: ตัวอักษรสีขาว พื้นหลังสีเทา

วิธีปรับสีหน้าจอ Main Menu > Settings > Screen Normal/Inverted

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร