ค้นหาวิธีใช้งาน

การลบ sensor

< Back

sensor สามารถลบออกจากเครื่อง หรือเอา sensor ออกจาก activity profile โดยการกดปุ่ม menu บน Stages Dash

วิธี remove หรือ ลบ sensor

  1. ไปที่ Main Menu > Activity Sensors หรือ ไปดูที่ profile’s sensors โดยการเลือก new profile ใน Activity Settings
  2. เลือก Activity Sensors > Choose Remove sensor or Delete sensor
    • Remove Sensor:  การเอา sensor ออกจาก activity profile แต่ sensor ยังคงอยู่ใน activity profiles อื่น และยังคงอยู่ใน Saved Sensors list
    • Delete Sensor: การลบแบบถาวรในทุกๆ activity profiles และ Saved Sensors list
  3. หลังจากที่ทำการกด removal หรือ deletion แล้ว ให้กดปุ่ม Lap/Back เพื่อกลับไปสู่หน้าแรก

Stages Link สามารถจัดการระบบ sensor ได้ที่ Dash tab

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร