ค้นหาวิธีใช้งาน

การเชื่อมต่อใน Activity Profile อันใหม่

You are here:
< Back

หลังจากที่ sensor เชื่อมต่อใน activity profile แล้ว sensor นั้นจะปรากฎในในหน้าจอ Main Menu > Activity Sensors > Add Sensor > Saved Sensors

การเชื่อมต่อไม่ต้องทำการเชื่อมต่อใหม่ ให้ทำการเลือก sensor ใน list sensor

sensor ที่เคยเชื่อมต่อแล้วจะไม่อยู่ในรายการ search sensor

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร