ค้นหาวิธีใช้งาน

ชาร์จ battery

< Back

  1. Lightly lift the rubber dust cover to allow access to the  port on the rear of the Dash. เปิดยางเพื่อเสียสายชาร์จ Micro-USB ทางด้านหลังของ Stages Dash
  2. เสียบ Micro-USB ในรู
  3. ชาร์จไฟกับหม้อแปลง 2.0 5 Volt  หรือ USB 2.0 กับคอมพิวเตอร์
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร