ค้นหาวิธีใช้งาน

อัพโหลดไฟล์ .rde

You are here:
< Back

ไฟล์โรงงาน Stages Dash จะบันทึกไฟล์ .rde ซึ่งไฟล์นี้จะเป็นสกุลไฟล์ของ Stages ที่เก็บข้อมูลละเอียด

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสุกลไฟล์อื่นๆ สามารถ export เป็นไฟล์สกุลอื่นได้

วิธี export

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร