ค้นหาวิธีใช้งาน

Activity Sensors

< Back

ตัวเลือก sensor ใน Dash Manager จะแสดงอยู่ใน Activity Profile ถ้าต้องแก้ไข sensor ให้เลือกไอคอน  เพื่อทำการเอาออก หรือเพิ่ม sensors ใน profile

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร