ค้นหาวิธีใช้งาน

แก้ไข Global Settings

< Back

การแก้ไข Global Settings จะเป็นแก้ไขระบบทั้งหมดของ Dash การแก้ไขจะปรับเปลี่ยนครั้งหน้าเวลา sync กับ Dash ด้วยโปรแกรม Stages Sync หรือ Stages Link app

 • Time Format: ปรับได้แบบ 12h หรือ 24h (ชั่วโมง)
 • Units: Dash ปรับหน่วยแสดงผลได้แบบ imperial metric หรือผสมระหว่าง imperial และ metric
  • ft/mi/lb – แบบ Imperial
  • m/km/kg – แบบ Metric หน่วยที่ประเทศไทยใช้งาน
  • m/km/lb – ผสมระหว่าง Imperial และ Metric
 • Sleep: เวลาเราไม่ปั่น หรือ กดปุ่ม pause เรือนไมล์ Dash จะอยู่ใน mode ประหยัดพลังงาน ซึ่งมีตัวเลือกให้เราเลือกดังนี้
  • 5 นาที
  • 20 นาที
  • Never ไม่ต้องการ sleep mode
 • Screen: สีของหน้าจอ
  • Normal: ตัวอักษรดำ พื้นหน้าจอสีขาว
  • Inverted: พื้นหน้าจอสีดำ ตัวอักษรเทา
 • .fit Export: สกุลไฟล์ข้อมูลการขี่จักรยาน
  • Disabled: บันทึกเป็นสกุล .rde (Stages Ride File).
  • Enabled: บันทึกเป็นสกุล .fit file และลบสกุลไฟล์ .rde (Stages Ride File)
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร