ค้นหาวิธีใช้งาน

Video ดูแลบันได

You are here:
< Back

 ขันปอนด์ที่ถูกวิธีสำหรับบันได Speedplay

 ใส่จาระบีทุกๆ 3000 กิโลเมตร

หยอดน้ำมันใต้ cleat

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร